Regulamentul oficial al campaniei Piese pentru zâmbete

PDF Regulament autentificat | PDF Act adițional

Perioada Campaniei: 27.02.2020 – 26.04.2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1)      Campania “Piese pentru zâmbete” denumită în continuare “Campania”, este organizată de S.C. BRICK DEPOT S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Louis Pasteur nr. 36, ap.1, cod poştal 400349, jud. Cluj, înregistrata la Registrul comerţului sub Nr. J12/1134/2013, C.U.I. RO31481850, cont bancar RO52BTRLRONCRT0220619401, deschis la Banca Transilvania, denumită în continuare „Organizator”.

(2)      Scopul prezentei Campanii este acela de a colecta piese LEGO® şi LEGO® DUPLO® (denumite în continuare generic piese LEGO®) pentru a le dona prin intermediul fundaţiei United Way, către centrele de zi selectate de aceasta. Toate piesele colectate în perioada 27.02.2020 – 26.04.2020 în cadrul acestei Campanii vor fi sortate, igienizate și donate. Piesele LEGO® igienizate nu vor rămâne în posesia Organizatorului.

(3)      Participanţii la aceasta campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial” sau „Regulament”).

(4)      Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile în România, pe site-ul oficial al Campaniei, respectiv www.piesepentruzambete.ro şi în Magazinele Certificate LEGO®, fiind disponibil oricărui participant la Campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispoziţiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective să intre în vigoare după publicarea acestora pe site-ul oficial al Campaniei.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI

(1)      Campania este organizată şi desfăşurată în Magazinele Certificate LEGO® fizice (lista şi locaţia magazinelor constituie Anexa 1 la Regulament) şi în magazinul online www.brickdepot.ro. În total sunt 10 magazine participante, 9 magazine fizice şi un magazin online. Conditiile şi mecanica de participare sunt diferite pentru fiecare tip de magazin şi sunt detaliate în Secţiunea 6.

(2)      Campania va începe la data de 27.02.2020 şi se va încheia în data de 26.04.2020. Pentru clarificare, aceasta este perioada de colectare a pieselor, urmând ca ele să fie donate conform calendarului stabilit de fundaţia United Way.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1)      Campania este deschisă participării tuturor persoanelor, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi la data începerii campaniei, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual „Participantul” şi, în mod colectiv, „Participanţi”).

(2)      Participarea la campanie NU este permisă angajaţilor Organizatorului, soţului/soţiei acestora şi membrilor de familie de gradul I al acestora.

(3)      Participarea la aceasta Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

(1)       În această Campanie pot fi donate exclusiv piese LEGO® şi LEGO® DUPLO® originale. Organizatorul, prin personalul angajat, îşi rezervă dreptul de a refuza piesele considerate neconforme şi de a le exclude din mecanica de premiere.

SECTIUNEA 6. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE

(1)       Organizatorul facilitează și contribuie la donarea de piese LEGO® şi LEGO® DUPLO®. Colectarea pieselor donate se face în mai multe feluri, conform alin. 3 al acestei secţiuni. Toate piesele colectate vor fi preluate de către Fundaţia United Way şi distribuite către centrele de zi selectate de către aceasta.

(2)       Organizatorul nu impune o cantitate minimă pentru a fi donată, dar oferă premii doar acelor Participanţi care donează o cantitate de piese LEGO® mai mare sau egală cu 1KG. Pentru clarificare, doar cei care donează minim 1KG de piese LEGO® vor fi recompensați cu premii conform Regulamentului. Premiile constau într-un cupon de reducere în valoare de 30,00 de lei şi un miniset LEGO® în valoare de 20,00 lei. NU vor beneficia de premii Participanţii care donează setul 11001, în condiţiile prevăzute la pct. III al alineatului 3.

(3)       Participanţii au la dispoziție următoarele variante de participare în Campanie:

I.      În Magazinele Certificate LEGO® fizice:

 • Pe perioada Campaniei, Participanţii pot aduce în locaţiile fizice ale Magazinelor Certificate LEGO® piesele LEGO®  pe care doresc să le doneze.
 • La casa de marcat acestea vor fi cântărite de către personalul magazinului. Organizatorul, prin personalul angajat, are dreptul de a refuza piesele care nu respectă condiţiile de participare şi de a le exclude în momentul cântăririi. Se vor cântări exclusiv piesele LEGO® fără a se lua în considerare ambalajul.
 • Dacă piesele donate depăşesc sau sunt egale cu 1KG, participantul va fi răsplătit cu un cupon de reducere în valoare de 30,00 lei şi un miniset LEGO®, în valoare de 20,00 lei.
 • Cuponul de reducere în valoare de 30,00 lei primit în Magazinele Certificate LEGO® fizice se poate folosi exclusiv în magazinele fizice pentru cumpărături de cel puţin 150,00 lei. Detalii privind premiile oferite se regăsesc în Secţiunea 8 – Premiile Campaniei.

II.     Prin curier

 • Pentru a participa în acest mod, Participanții trebuie să completeze formularul online disponibil pe www.piesepentruzambete.ro şi să pregătească un colet ce conţine minim 1KG de piese LEGO®. Acesta va fi ridicat de către un curier. Perioada estimată de ridicare de către curier se află în responsabilitatea firmei de curierat, Organizatorului neavând nici o responsabilitate privind timpul de aşteptare sau eventualele întârzieri.
 • Costurile de transport se află exclusiv în seama Organizatorului, Participanţii asigurând doar ambalarea şi pregătirea coletului pentru expediere.
 • Piesele, trimise astfel în Campanie, vor fi sortate și cântărite în momentul în care ajung în posesia Organizatorului.
 • După sortare şi cântărire, Participantul va fi notificat printr-un e-mail de confirmare despre primirea coletului şi referitor la cantitatea de piese trimisă. Dacă cantitatea de piese LEGO® este de cel puţin 1KG, prin acelaşi e-mail, Organizatorul va transmite un cupon de reducere în valoare de 30,00 lei. Cuponul de reducere primit prin e-mail, urmare a trimiterii pieselor LEGO® prin curier, se poate folosi exclusiv pentru achiziţii din magazinul online www.brickdepot.ro şi numai pentru comenzi în valoare de cel puţin 150,00 de lei. Detalii privind premiile oferite se regăsesc în Secţiunea 8 – Premiile Campaniei.
 • Minisetul LEGO® va fi expediat către Participant cu prima comandă plasată online pe www.brickdepot.ro. Minisetul LEGO® se oferă în limita stocului disponibil. Acordarea acestuia este condiţionată de utilizarea cuponului de reducere primit în urma participării în Campanie. Cuponul de reducere se poate folosi numai pentru comenzile online în valoare de cel puţin 150 de lei.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru coletele pierdute, iar in astfel de situaţii este liber de obligaţii privind mecanica de premiere, până la rezolvarea acestora.

III.    Online

 • Aceasta modalitate este pusă la dispoziţie de Organizator celor care doresc să doneze un set nou LEGO®.
 • Aceştia au posibilitatea de a achiziţiona setul LEGO® Classic, Cărămizi şi idei, cod produs 11001, în valoare de 55,00 lei,pentru a fi donat. Pentru orice astfel de set achiziţionat spre a fi donat, Organizatorul va dona încă unul către United Way. Cu alte cuvinte, Organizatorul dublează donaţia fiecărui Participant.
 • După încheierea Campaniei toate seturile vor fi livrate către fundația United Way pentru a fi oferite beneficiarilor finali.
 • Setul LEGO® 11001 poate fi donat în limita stocului disponibil. În condiţiile epuizării stocului, setul donat de căte Organizator, pentru fiecare set achiziţionat în scop de donaţie, poate fi un alt set LEGO® cu valoare de cel 55,00 lei.
 • Pentru acest tip de donaţie, Participantul nu va primi niciunul din premiile Campaniei.

(4)       Pentru cantităţile de piese ce depăşesc 1KG se oferă un singur cupon de reducere şi un singur miniset LEGO®, indiferent de cantitatea donată.

SECTIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI

(1)       Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:

Denumirea premiului Nr. de premii Valoare Valoare totala (cu TVA)
Cupon de reducere de 30 lei valabil la achiziţii de minim 150 lei 3000 30,00 lei 90.000,00 lei
Miniset LEGO® Speed Champions Lamborghini (cod 30342) 2000 20,00 lei 40.000,00 lei
Miniset LEGO® Disney Frozen Tronul Elsei (cod 30553) 2000 20,00 lei 40.000,00 lei
TOTAL     170.000,00lei

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 170.000,00 lei (TVA inclus).

(2)       Premiile se acordă în limita stocului disponibil.

(3)       Termeni şi condiţii privind utilizarea cuponului de reducere:

 • în valoare de 30,00 lei este valabil doar la achiziţii de minim 150,00 lei.
 • Cuponul de reducere primit în magazinele fizice poate fi utilizat exclusiv în magazinele fizice.
 • Cuponul de reducere primit din magazinul online poate fi utilizat exclusiv în magazinul online.
 • Pentru o achiziţie aferentă unui bon fiscal/unei comenzi online se poate utiliza un singur cupon de reducere.
 • Cuponul de reducere nu poate fi utilizat pentru a achiziţiona produse care fac parte din alte promoţii sau oferte sau care au preţul redus.
 • nu se poate cumula cu alte cupoane de reducere sau vouchere – indiferent că sunt cupoane de reducere obţinute prin prezenta Campanie sau cupoane şi/sau vouchere obţinute prin alte campanii (ex. reducere de zi de naştere).
 • Cuponul de reducere este valabil până la data de 31 mai 2020.
 • Cuponul de reducere se reţine în magazin după utilizare.

(4)       Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

SECTIUNEA 9. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1)      Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în cadrul acestei Campanii respectă prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, cunoscut sub denumirea de GDPR.

(2)      Datele sunt colectatate şi prelucrate în baza consimţămantului Participantului.

(3)      Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, are, conform GPDR, următoarele drepturi: de acces la datele sale cu caracter personal, adică de a solicita comunicarea datelor care sunt prelucrate, de a a solicita rectificarea datelor sale cu caracter personal, de a solicita ştergerea datelor sale cu caracter personal, de a solicita restricţionarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor referitoare la datele sale cu caracter personal, de a-şi retrage oricând consimţământul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere, dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. Brick Depot S.R.L., cu sediul ales în Cluj-Napoca, Str. Calea Baciului nr. 87, România sau prin email la contact@brickdepot.ro.

SECTIUNEA 10. LITIGII

(1)      Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

SECTIUNEA 11. CLAUZE FINALE

(1)      Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2)      Organizatorul Campaniei acordă premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(3)      Prin participarea la aceasta Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

(4)      Prezentul Regulament Oficial este disponibil în fiecare Magazin Certificat LEGO®, pe pagina Campaniei www.piesepentruzambete.ro şi se transmite oricărei persoane interesate ca răspuns la solicitarea scrisă trimisă la contact@brickepot.ro.

Anexa 1 – Lista magazinelor participante

Denumire magazin / Platformă online Adresa Oraş Judeţ
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial AFI Palace Cotroceni Bulevardul Vasile Milea 4, Bucuresti, Parter Sector 6, 061346 Bucuresti
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial AFI Palace Ploiesti str. Calomfirescu 2, Etaj 1, aripa noua, unitate F460 Ploiesti, 100176 Prahova
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial City Park Mall of Constanta Bulevardul Alexandru Lapusneanu, nr. 116C, Nivel -1, Aripa Noua, unitate: L60 Constanta, 900419 Constanta
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial Coresi Shopping Resort str. Zaharia Stancu nr. 1, unitate: BD-51A Brasov, 500167 Brasov
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial Mega Mall Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5, Unitate L1 225 Sector 2, 021901 Bucuresti
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial Parklake str. Liviu Rebreanu nr. 4, Etaj 1, unitate: F-196 Sector 3, 031783 Bucuresti
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial Promenada Calea Floreasca nr. 246B, etaj -1, unitatea 1B-145 Sector 1, 014476 Bucuresti
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial Sun Plaza Calea Vacaresti, nr. 391, sector 4, spatiul 0.6.9 Sector 4, 040055 Bucuresti
MAGAZIN CERTIFICAT LEGO – Centrul Comercial VIVO! Avram Iancu lancu Nr. 492-500, unitate C-145+C147/a Floresti, 407280 Cluj
Magazin online www.brickdepot.ro

ACT ADIŢIONAL LA REGULAMENTULUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Piese pentru zâmbete”

Perioada Campaniei: 27.02.2020 – 30.11.2020

În contextul stării de urgenţă şi a consecinţelor acesteia Organizatorul a decis prelungirea duratei de desfăşurare a Campaniei.

I.      SECŢIUNEA 1, punctul (2) va avea următorul cuprins:

(2)      Scopul prezentei Campanii este acela de a colecta piese LEGO® şi LEGO® DUPLO® (denumite în continuare generic piese LEGO®) pentru a le dona prin intermediul fundaţiei United Way, către centrele de zi selectate de aceasta. Toate piesele colectate în perioada 27.02.2020 – 30.11.2020 în cadrul acestei Campanii vor fi sortate, igienizate și donate. Piesele LEGO® igienizate nu vor rămâne în posesia Organizatorului.

II.     SECŢIUNEA 3, punctul (2) va avea următorul cuprins:

(2)     Campania va începe la data de 27.02.2020 şi se va încheia în data de 30.11.2020. Pentru clarificare, aceasta este perioada de colectare a pieselor, urmând ca ele să fie donate conform calendarului stabilit de Fundaţia United Way.

III.    SECŢIUNEA 8, punctul (3), alineatul 7 va avea următorul cuprins:

 • Cuponul de reducere este valabil până la data de 31 decembrie 2020.

Restul prevederilor cuprinse în Regulamentul autentificat sub numărul 424/24.02.2020 rămân nemodificate.